Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master

Personalia

The HQ Block which accommodated the senior Permanent Force Officers and Staff Members for 8 SAI. A ready supply of gardening 'bandiete' were provided by the neighboring prison enabling the neatly kept grounds, with plenty of water in the extremely hot climate...

 

Maj A M Drenth

Maj  A Struwig

Lt M J J van Rensburg

Staf-Sersant P S van Wyk

WO2 M J H Cooke

 

Pioneer en mev B W Biggs en Staf Sersant en mev J H Liebenberg

 

Van links: AO2 G J Kirchner, AO2 L A Lombard, Staf-Sersant S W B Crafford, Kpl C Stander, Kpl D van den Berg, en Sersant J Kato...

 

Sers-Maj J L van Zyl, mev M M Duvenhage, en mev J Bruwer verkeer gesellig saam...

 

2de Lt S L de Kock, Kpl J A F Kruger, Maj H Schultz en 2de Lt J J Botha verkeer gesellig saam...

 

Links: AO2 W P Marais, Kpl F O Minnaar en AO2 P J Bruyns...

 

AO2 G J Kirchner, mev A Botha, eggenote van die Bevelvoerder, AO2 Sakkie Louwrens en Maj George Clack, Kwatiermeester van 8SAI Bataljon...

 

Links: AO2 D S M Brown...

 

Links: P J S Ludwick...

 

Links: AO2 Ras...

 

Sktr H C van Zyl en mev H van Zyl...

 

Links: AO1 W Goosen en Staf-Sersant A H Chaffey...

 

In ligte luim, Maj Jan Claassen en Staf-Sersant Chris Schutte en sy eggenote...

 

Kpl F Smit, Sersant E Palmer mej L Nel...

 

Mev E Smit, Suster A S Eksteen en Sersant A E Eksteen...

 

Mev Matthee, eggenote van ds C F Mathee, kapelaan van 8 SAI Bataljon en AO2 J van Deventer...

 

AO2 E Heimann en Mnr P Holmes...

 

AO2 Duvenhage en Sersant F Bruwer...

 

Kapt en Mev Derick Minnaar...

 

Kapt en mev Scheepers afgeneem waar hulle gesellig saam verkeer op die dansvloer...

 

Kmdt Muller, Bevelvoerder van 8 SAI, Ds Mathee, kapelaan van 8 SAI en Mnr G Luttig in gesprek...

 

Ontvangers van medaljes en sertifikate...

 

Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master