Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master

Training - Opleiding

 

Members of SWATF drilling on the parade ground

Lede van SWATF besig om op die paradegrond te dril

An officer of the SWATFs Auxilliary Service receiving a trophy at the SWA Military School

Die oorhandiging van 'n trofee aan 'n offisier van die Veghulpdiens by die SWA Militere Skool

 

South-Westers enthusiastically reported for their two year period of military service

Suidwesters het vol geesdrif vir hulle twee jaar diensplig aangemeld

 

The Dunes Marathon between Swakopmund and Walvis Bay

Die Duine-marathon tussen Swakopmund en Walvisbaai

Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master